top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverHD-Advocaten

Daders van misdrijven: wat moeten zij betalen en aan wie?


Het vonnis bepaalt niet alleen de straf maar ook alle kosten die verbonden zijn aan de procedure.


1. De geldboete


Vergis U niet, de geldboete die vermeld wordt in het vonnis moet steeds verhoogd worden met de wettelijke opdeciemen (heden: x 8).

Bv. Een geldboete van 100 EUR betekent in totaliteit een geldboete van 800 EUR.

2. Gerechtskosten = Kosten van het geding


Hieronder wordt verstaan: de griffierechten, een eventuele vertaling van een dossier, kosten van een door de Rechtbank aangestelde gerechtsdeskundige, kosten n.a.v. uitgevoerde onderzoeksmaatregelen, bijdrage Slachtofferfonds.


Een Koninklijk Besluit legt vast hoe het bedrag moet worden vastgesteld.

De onvermogende dader kan hiervoor rechtsbijstand aanvragen via het Pro Deo Bureau.

Let wel: het is mogelijk dat Uw verzekerd bent voor deze gerechtskosten. Vraag na bij Uw verzekeraar.

a) Aan wie moet ik deze gerechtskosten betalen en staat daar een termijn op?


De griffie bij de Correctionele Rechtbank vraagt aan de Administratie van de Domeinen en strafrechtelijke Boetes van de Federale Overheidsdienst Financiën om de opgelegde geldboetes en de gerechtskosten (zonder RPV, want deze moet rechtstreeks aan de advocaat van de "winnende partij" betaald worden) in te vorderen.


De FOD "Domeinen en Penale Boeten" zet zelf haar beleid uit, d.w.z. dat zij zelf beslist wanneer zij tot inning overgaat.

b) Wat is de rol van het Slachtofferfonds of het Motorwaarborgfonds?


Wanneer een dader onbekend of onvermogend is, kan zijn/haar slachtoffer aan de "Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders" vragen om uit dit Fonds vergoed te worden. Elke veroordeelde is verplicht om een bijdrage te storten aan dit Fonds.


Het ‘Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds’ komt tussen voor slachtoffers van onverzekerde motorvoertuigen. Het Motorwaarborgfonds wordt financieel gesteund door de verzekeringen.


3. Kosten van de advocaat = Rechtsplegingsvergoeding


Wie over onvoldoende financiële middelen beschikt, kan een Pro Deo advocaat raadplegen (zie site onder "kosten- en ereloon" voor de voorwaarden van de Pro Deo Bijstand). In principe heeft elke minderjarige alsook elke gedetineerde recht op een Pro Deo advocaat.

Bent U dader van een onopzettelijk misdrijf of een verkeersmidrijf, dan kan U meestal beroep doen op Uw rechtsbijstandsverzekering.

a) Moet "de verliezende partij" de kosten-en ereloonstaat van de advocaat van "de winnende partij" betalen?


Neen. Dit is een veelvoorkomende misvatting. De rechtsplegingsvergoeding (afgekort "RPV") betreft een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de in het gelijk gestelde partij.


De Rechtbank bepaalt het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding aan de hand van vooraf bepaalde criteria zoals o.a. de waarde van de toegekende vordering, de financiële draagkracht van de "verliezende partij", enz.


b) Kan de winnende partij dan van elke verliezende partij een rechtsplegingsvergoeding vragen?


Neen.


Meerderjarige veroordeelden dienen samen ter zitting van de Correctionele Rechtbank te verschijnen. Zij worden samen veroordeeld tot een rechtsplegingsvergoeding en zijn in die zin "hoofdelijk aansprakelijk". Dit betekent concreet dat degene die de rechtsplegingsvergoeding moet vorderen dit bedrag maar één keer kan vorderen en mag kiezen aan welke veroordeelde dader hij dit vraagt. De veroordeelde dader die de volledige rechtsplegingsvergoeding betaalde, kan aan elk van de andere daders hun aandeel terugvorderen.


Minderjarige daders dienen elk afzonderlijk ter zitting te verschijnen. In die zin kan van elk van hen een rechtsplegingsvergoeding gevraagd worden.Nog vragen? Aarzel niet ons te contacteren! HD-Advocaten

581 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page