top of page

SPECIALISATIE

Handels recht
Invorderingen

Handels- en vennootschapsrecht

 • Oprichting onderneming 

 • Advies overdracht 

 • Handelshuur 

 • Aangifte schuldvordering na faillissement

Burgerlijk recht

Invorderingen

 • Verzoening

 • Versnelde invorderingsprocedure (crossprocedure) 

 • Procedure ten gronde bij betwisting

Familierecht

Burgerlijk recht

 • Aanneming 

 • Huur 

 • Aansprakelijkheid 

 • Mede-eigendom 

 • Burengeschillen

Strafrect

Familierecht

 • Echtelijke moeilijkheden 

 • Echtscheiding 

 • Verblijfs- en kostenregeling kinderen 

 • Ouderschapsovereenkomsten 

 • Afstamming 

 • Vereffening – verdeling na echtscheiding 

 • Afwikkeling nalatenschap

Strafrecht en Jeugdrecht

Strafrecht:

 • Bijstand conform de Salduz-wetgeving: eerste verhoor, navolgend verhoor, verhoor bij onderzoeksrechter.

 • Voorhechtenis (Raadkamer en Kamer van Inbeschuldigingstelling) 

 • Procedure ten gronde (Correctionele Rechtbank, Hof van Assisen) 

 • Strafuitvoering 

 • Vorderingen in schadevergoeding voor het slachtoffer van een misdrijf 

Het kantoor verleent bijstand aan verdachten en slachtoffers. 

Jeugdrecht:

 • Bijstand conform de Salduz-wetgeving

 • MOF – dossiers waarbij de minderjarige een strafbaar feit pleegde 

 • VOS- dossiers waarbij de minderjarige zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevindt

 

Het kantoor verleent bijstand aan zowel ouders als minderjarigen. 

Verkeer
Mandaten

Verkeer

 • Strafrechtelijke verdediging verdachte 

 • Vorderingen in schadevergoeding voor het slachtoffer van een verkeersongeval

Mandaten

 • Bewindvoering

 • Faillissementen 

 • Curatele over onbeheerde nalatenschappen 

 • Collocaties

Wij worden door de Rechtbank regelmatig aangesteld in de bovengenoemde materies.

U kan bij ons ook terecht voor de aanvraag tot aanstelling van een bewindvoerder, schuldbemiddelaar of curator.

bottom of page