ADVOCATEN
Randall HUYSENTRUYT

OVER

Mr. Randall Huysentruyt studeerde rechten aan de universiteit van Gent en behaalde zijn diploma als licentiaat in de rechten. 

 

Hij startte in 1996 aan de Balie te Kortrijk.

Randall Huysentruyt heeft een ruime ervaring in handels- en vennootschapsrecht, aanneming, verkeersrecht, huurrecht en faillissementen.

Sinds 2000 is hij opgenomen op de lijst van de faillissementscuratoren te Kortrijk. 

Verder wordt hij geregeld aangesteld als curator over onbeheerde nalatenschappen, bewindvoerder en als persoonlijk raadsman van geesteszieke personen.

Mr. Huysentruyt voltooide de opleiding als Salduz-advocaat waardoor hij U met raad en daad kan bijstaan tijdens elk verhoor.

 

VISIE

Door zijn jarenlange ervaring in diverse takken van het recht kan hij U snel en correct bijstaan.

INFO

Ondernemingsnummer: 0508.751.835  

BTW-nummer: BE 0508.751.835  

Derdenrekening: BE52 6301 3503 8409  

Kelly DECALUWE

OVER

 

Mr. Kelly Decaluwé studeerde rechten aan de Universiteit van Kortrijk (KULAK) en Leuven (KUL). 

Zij behaalde haar diploma in 2010 waarna zij startte aan de Balie te Kortrijk.

Sinds 2013 is zij opgenomen op het Tableau der Advocaten. 

Mr. Decaluwé is houder van het certificaat ‘Bijzondere opleiding jeugdrecht’ en wordt geregeld aangesteld als jeugdadvocaat. 

Zij oefent het mandaat van curator over onbeheerde nalatenschappen alsook het mandaat van bewindvoerder uit. 

Sinds 2016 is zij opgenomen op de lijst van faillissementscuratoren te Kortrijk. 

Mr. Decaluwé is gespecialiseerd in familie- en jeugdrecht alsook in het strafrecht.

Haar meest recente bijscholing betrof de 'Salduz-Opleiding' waardoor zij met raad en daad cliënten kan bijstaan die verhoord dienen te worden door de politiediensten of de onderzoeksrechter.

VISIE 

De juridische wereld is complex.

Door de constante evolutie van zowel wetgeving, rechtspraak als rechtsleer is er meer dan ooit nood aan correct en actueel advies.

 

Daarnaast zijn een goede begeleiding doorheen het dossier alsook een resultaatgerichte aanpak een must.

Mr. Decaluwé staat daarvoor garant.

INFO 

Ondernemingsnummer: 0829.226.076

BTW-nummer: BE 0829.226.076

Derdenrekening: BE60 6301 3507 3670  

Gregory EVERAERT

 

OVER

Mr. Gregory Everaert studeerde rechten aan de universiteit van Gent en behaalde zijn diploma als Master in de Rechten in 2019. Hij specialiseerde zich tijdens zijn opleiding voornamelijk in het strafrecht en familierecht.

 

In september 2019 vervoegde hij het kantoor. 

 

Hij is houder van het getuigschrift SUPRALAT en kan hierdoor als salduz-advocaat worden opgeroepen. 

 

Mr. Everaert is gespecialiseerd in het strafrecht en wegverkeersrecht.

INFO

Ondernemingsnummer: 0730.943.005

BTW-nummer:  BE0730.943.005

Derdenrekening: BE17 6304 3705 8821

Fien VROMAN

 

OVER

Mr. Fien Vroman studeerde rechten aan de Universiteit van Gent en behaalde haar diploma van Master in de Rechten in 2020. Na deze studies volgde zij de de opleiding Notariaat. Mr. Fien Vroman vervoegde het kantoor sinds februari 2021.

INFO

Ondernemingsnummer: 

BTW-nummer: 

Derdenrekening: