top of page

KOSTEN- EN ERELOON

 

1. Kosten-en ereloonstaat 

Correcte en betaalbare tarieven zijn een grote troef van ons kantoor.

Wij bezorgen U op gezette tijdstippen een provisie-factuur zodat U op het einde van Uw dossier enkel nog het saldo dient over te maken. 

U kan in ons kantoor steeds terecht voor een eerste advies tegen een vaste prijs. Wij maken een inschatting m.b.t. de haalbaarheid van de zaak en/of geven een grondig advies over het desbetreffende probleem. Met een goed advies kan U geld en latere problemen besparen. 

Voor het invorderen van factuurschulden zorgt het kantoor ervoor dat u het volledige factuurbedrag bekomt en recupereren wij onze kosten op de debiteur (uitgezonderd bij insolvabiliteit). 

 

Het kantoor biedt klanten die het financieel niet gemakkelijk hebben ook altijd de mogelijkheid om de kosten en ereloonstaat af te betalen in schijven, mits de afgesproken termijnen stipt worden gerespecteerd. 

Indien U een rechtsbijstandsverzekering afsloot, moet U bovendien niet altijd zelf instaan voor onze kosten- en ereloonstaat. Een verzekering in rechtsbijstand kan onder bepaalde voorwaarden tussenkomen in de kosten- en ereloonstaat van een advocaat naar Uw keuze. Laat ons weten wie Uw verzekeraar is, wij nemen contact op en regelen de verdere formaliteiten rechtstreeks. 

 

2. Pro deo dossier

Als u denkt in aanmerking te komen voor een Pro deo dossier, kunnen wij samen met U de aanvraag indienen.

Komt U in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een Pro Deo dossier, moet het inkomen van alle personen die gedomicilieerd zijn op Uw adres zich onder een bepaalde grens bevinden. Dit kan U hier nagaan.

De voormelde inkomstengrenzen spelen geen rol als U tot een van deze categorieën behoort. 

Welke documenten moet U bezorgen?

Via deze link kunt U het aanvraagformulier voor Juridische Tweedelijnsbijstand terugvinden. U dient dit formulier ingevuld en ondertekend aan ons terug te bezorgen uiterlijk bij de eerste consultatie.

Via deze link kunt U het overzicht bekomen van de documenten die wij nodig hebben om Uw Pro Deo - aanvraag te voltooien. Opgelet: U dient ons de documenten te bezorgen die van toepassing zijn op Uzelf EN alle personen die bij U gedomicilieerd zijn.

Wij verzorgen de aanmaak van Uw Pro Deo dossier indien U het volledig ingevulde aanvraagformulier en alle bijhorende stukken integraal aan ons terug bezorgt. Voor een vlotte afhandeling van uw dossier vragen wij u om het bundel op papier te bezorgen (dus geen e-mail).

Wij geven U een seintje als Uw Pro Deo dossier werd goedgekeurd, waarna wij van start kunnen gaan met Uw dossier. 

bottom of page