KOSTEN- EN ERELOON

 

Correcte en betaalbare tarieven zijn een grote troef van ons kantoor. Reeds bij de eerste consultatie worden duidelijke afspraken gemaakt. 

 

Voor het invorderen van factuurschulden zorgt het kantoor ervoor dat u het volledige factuurbedrag bekomt en recupereren wij onze kosten op de debiteur (uitgezonderd bij insolvabiliteit). 

 

Het kantoor biedt klanten die het financieel niet gemakkelijk hebben ook altijd de mogelijkheid om de kosten en ereloonstaat af te betalen in schijven, mits de afgesproken termijnen stipt worden gerespecteerd. 

 

Als u denkt in aanmerking te komen voor een Pro Deo dossier, kunnen wij samen met U de aanvraag indienen.

Om in aanmerking te komen voor een Pro Deo dossier, moet het inkomen van alle personen die gedomicilieerd zijn op Uw adres zich onder een bepaalde grens bevinden. Dit kan U hier nagaan.

De inkomsensgrenzen spelen geen rol als U tot een van deze categorieën behoort. 

Via deze link kunt U het aanvraagformulier voor Juridische Tweedelijnsbijstand terugvinden. U dient dit formulier ingevuld en ondertekend aan ons terug te bezorgen.

Via deze link kunt U het overzicht bekomen van de documenten die wij nodig hebben om Uw Pro Deo - aanvraag te voltooien. Opgelet: U dient ons de documenten te bezorgen die van toepassing zijn op Uzelf EN alle personen die bij U gedomicilieerd zijn.

Wij verzorgen de aanmaak van Uw Pro Deo dossier indien U het volledig ingevulde aanvraagformulier en alle bijhorende stukken integraal aan ons terug bezorgt. 

Wij geven U een seintje als Uw Pro Deo dossier werd goedgekeurd, waarna wij van start kunnen gaan met Uw dossier.